Aktualności

Stéphane Antiga zaprasza na otwarcie Placu Zabaw ufundowanego przez Fundację ONICO!

Fundacja ONICO ufundowała Plac Zabaw przy Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicz w Warszawie mieszczący się przy ul. Niekłańskiej 4/24 w Warszawie. Otwarcie odbędzie się 22 maja 2017 roku, a gośćmi honorowymi będą zawodnicy i działacze klubu siatkarskiego ONICO Warszawa.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone