Aktualności

Akcje ONICO S.A. świetną inwestycją

Jeśli ktoś rok temu dokonał zakupu akcji Spółki ONICO S.A. na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, po upływie dwunastu miesięcy może liczyć na zwrot z inwestycji rzędu ponad 33 proc. To oznacza, że tylko w ostatnim roku akcje ONICO zyskały na wartości niemal dokładnie jedną trzecią.

Ostatni rok to rekordowy czas dla akcji ONICO S.A. na rynku NewConnect, zorganizowanym rynku akcji, prowadzonym przez GPW poza rynkiem regulowanym, w formule alternatywnego systemu obrotu. W tym czasie osiągnięta została historycznie najwyższa cena akcji Spółki, na poziomie 211,85 zł za sztukę.

W dniu 30 czerwca 2016 roku za każdą akcję ONICO S.A. trzeba było na NewConnect zapłacić 106,60 zł. Po dwunastu miesiącach, 30 czerwca 2017 roku, było to 142 zł za każdą akcję, czyli o 33 proc. więcej.

Nie znaczy to, że miniony rok był dla kursu akcji ONICO pasmem nieustających sukcesów. W trakcie ostatnich trzech miesięcy mamy na przykład do czynienia z korektą kursu, w wyniku której walory firmy staniały o około 18 proc., ze 173,80 zł do 142 zł za akcję.

Z kolei najbardziej dynamiczne wzrosty następowały w drugiej połowie 2016 roku, szczególnie we wrześniu i październiku. W trakcie tej bezprecedensowej, dwumiesięcznej zwyżki walory ONICO zyskały na wartości niemal 60 proc. i w dniu 24 października 2016 roku wycenione zostały na 211,85 zł – najwięcej w dotychczasowej, ponad sześcioletniej historii obecności Spółki na NewConnect.

W okresie między końcem czerwca i 24 października 2016 roku wzrost kursu ONICO S.A. wyniósł aż 98,7 proc., co oznacza, że w czasie niespełna czterech miesięcy wartość akcji, a tym samym kapitalizacja rynkowa firmy, uległy niemal podwojeniu.

Na przestrzeni kolejnych ośmiu miesięcy wahania kursu były już mniejsze, przy czym przeważała korekta, przedzielana okresami ponownych zwyżek. Jednakże w skali całego ostatniego roku akcje ONICO zapewniły inwestorom więcej niż przyzwoity zwrot z zainwestowanego kapitału.

Nie jest to zresztą dla akcji tej Spółki nic nowego. ONICO S.A. zadebiutowało na rynku NewConnect w marcu 2011 roku z ceną zaledwie 6 zł za akcję. W ciągu pierwszego roku obecności na rynku akcje podrożały aż sześciokrotnie, do 36 zł w kwietniu 2012 roku. Na kolejne znaczące wzrosty trzeba było czekać do października 2013 roku (47,80 zł za akcję) i lipca 2014 roku (69 zł za akcję). Następnie przez około rok, od listopada 2014 do października 2015, kurs akcji ONICO utrzymywał się na poziomie poniżej 40 zł i był to najdłuższy okres stabilizacji. Zaraz potem rozpoczął się gwałtowny marsz cen w górę. Jeszcze w połowie grudnia 2015 roku za każdą akcję ONICO trzeba było zapłacić 44 zł, a na koniec czerwca 2016 roku, czyli niewiele ponad pół roku później, było to już 106,60 zł za akcję, czyli aż o 142 proc. więcej.

Dość powiedzieć, że w sumie w całym okresie obecności na NewConnect, czyli od marca 2011 do początku lipca 2017, akcje ONICO zyskały za wartości aż 2267 proc.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone