Aktualności

Andrzej Wrona przedłużył kontrakt z ONICO AZS Politechniką Warszawską

Z dumą ogłaszamy, że Andrzej Wrona przedłużył kontrakt z ONICO AZS Politechniką Warszawską.
Zawodnik będzie reprezentował barwy naszego klubu przez kolejne dwa sezony!

 

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone