Aktualności

Czy pakiet przewozowy jest problemem dla firm paliwowych?

Od nieco ponad miesiąca obowiązuje tzw. pakiet przewozowy, zwany także transportowym, nakładający na przewoźników obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu towarów wrażliwych, w tym paliw płynnych i innych produktów naftowych.

To trzeci i ostatni z pakietów legislacyjnych, po tzw. pakietach paliwowym i energetycznym, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego i walka z szarą strefą, wyłudzającą VAT w branży paliw.

Zgodnie z obowiązującą od 18 kwietnia br. ustawą monitorowanie przewozu towarów ma umożliwić rejestr zgłoszeń (SENT) prowadzonych w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Z kolei kontrolę przewozów będą prowadzić funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także Policja, Straży Graniczna i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Ustawa nałożyła szereg nowych obowiązków na przewoźników i dystrybutorów paliw. Dotyczą one zarówno podmiotów wysyłających, jak i odbierających, a także przewoźników i kierowców. Niestosowanie się do nowych przepisów może skutkować bardzo wysokimi karami, sięgającymi nawet 46 proc. wartości netto przewożonego produktu.

Część przedstawicieli branży paliwowej, zrzeszonych np. w Polskiej Izbie Paliw Płynnych, jest zdania, że ustawa nakłada wiele obowiązków na uczciwych przedsiębiorców, co prowadzić będzie do wzrostu kosztów i ryzyka prowadzenia działalności, a jednocześnie wbrew oczekiwaniom może nie spełnić nadziei związanych z uszczelnieniem systemu podatkowego.

Wprowadzenie systemu monitorowania przewozów drogowych produktów wrażliwych, do których należą produkty z portfolio firmy ONICO, spowodowało obowiązek rejestracji każdego przewozu do jednego miejsca odbioru na platformie internetowej służby celnej PUESC.

Jak tłumaczy Jolanta Burzyńska, dyrektor ds. logistyki i operacji w ONICO S.A., oprócz konieczności przeznaczenia dodatkowego czasu na rejestrację przewozu, wzrosła ilość operacji, jakie pracownicy Spółki muszą wykonać w związku z obsługą zamówień klientów. Dotychczas zamówienie mogło obejmować ilość paliwa przeznaczoną do przewozu od jednej do kilku autocystern. Po wprowadzeniu SENT, jeśli jedna autocysterna jedzie z paliwem do kilku miejsc odbioru, co zdarza się bardzo często przy dostawach na stacje paliw, konieczne jest zarejestrowanie przewozu do każdego miejsca odbioru oddzielnie, złożenie oddzielnych zamówień i dyspozycji. Przykładowo przed SENT – jedna autocysterna oznaczała jedno zamówienie na 30m3 paliwa, jedną dyspozycję na bazę i trzy miejsca odbioru, natomiast po wprowadzeniu ustawy oznacza to jedną autocysternę, trzy zamówienia, trzy rejestracje przewozu, trzy numery SENT, trzy miejsca odbioru, trzy zamówienia  oraz trzy dyspozycje na bazę.

Wprowadzenie SENT utrudnia planowanie dostaw klientom, ponieważ nie da się skorygować ilości paliwa zaplanowanego do przewozu po rejestracji. Powoduje to składanie zamówień praktycznie w ostatniej chwili i konieczność wydłużenia czasu pracy pracowników ONICO obsługujących klientów. Ponadto przekazywanie numeru SENT obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu przy przepisywaniu numeru z jednego dokumentu do drugiego. To wszystko generuje dodatkowe koszty, bądź pracownicze bądź przeznaczone na nowe technologie, które musimy ponieść my jako ONICO – podkreśla Jolanta Burzyńska.

Na pewno najmniej odczuły wprowadzenie systemu SENT koncerny posiadające pełną automatyzację procesów, gdzie nikt ręcznie nie wprowadza danych. Dla innych firm nowe obowiązki rejestracyjne powodują utrudnienia w obsłudze klientów i konieczność ponoszenia wydatków na oprogramowania dostosowujące się do nowych regulacji.

Jeśli chodzi o wprowadzenie systemu SENT , firma ONICO , jako rzetelny importer paliw płynnych, odczuła głównie utrudnienia w obsłudze operacyjnej zleceń klientów, które nie zostały zrekompensowane wzrostem sprzedaży z powodu zniknięcia nieuczciwych sprzedawców – przekonuje Jolanta Burzyńska.

Jej zdaniem utrudnienia jakie obecnie ponosi Spółka byłyby do przebolenia , w imię dobra ogółu, gdyby usprawnienia systemu SENT nie zmierzały do zrzucenia obowiązku rejestracji tylko na importerów paliw lub firm od nich kupujących i nie spowodowały odejścia klientów do krajowych producentów aby uniknąć uciążliwej rejestracji przewozu i pozbyć się widma dużych kar, np. z powodu błędu ludzkiego przy wpisywaniu danych czy przepisywaniu numeru SENT.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone