Group of companies

Headquartered in Warsaw, the ONICO Group is a supplier of LPG, diesel, biofuels and other products to international companies and individual customers by road, rail and sea. We also specialise in the sale of bitumen and industrial products of the Castrol brand.

Our shares are listed on the NewConnect alternative market of the Warsaw Stock Exchange.

Together with our subsidiaries, we form a group of companies with offices in Poland, the UK, Switzerland. U.S.A. and Germany.

The Group strives to transfer its experience gained on the liquid fuel market to other product groups and geographies.

Group of companies

Contact us for more information

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone