Aktualności

Grupa ONICO S.A. mocniej wkracza na rynek biopaliw

Jeden z wiodących niezależnych importerów i dystrybutorów paliw w Polsce, notowana na rynku NewConnect spółka ONICO S.A., podpisał umowę za zakup biopaliwa – oleju napędowego B100 – z jednym z największych koncernów paliwowych w kraju.

Umowa zakupu biopaliwa została podpisana w dniu 7 marca 2017 roku.

Kontrakt, który zawiera standardowe warunki stosowane w tego typu umowach, będzie obowiązywać do 31 grudnia 2017 roku – informuje Artur Krzyk, Wiceprezes Zarządu ONICO S.A.

Wartość kontraktu przekracza próg 5 proc. wielkości jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży firmy Onico S.A. za rok 2016, co oznacza, że jest większa niż 157,5 mln zł.

Sprzedaż biopaliw to znaczący i systematycznie rosnący segment działalności grupy Onico. Obrotem biopaliwami w ramach grupy kapitałowej Onico zajmuje się spółka Cornelia Chemicals z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z przyjętą strategią handlową spółki, zarząd ONICO S.A. chce utrzymać stały wzrost sprzedaży oleju napędowego i biodiesla w kolejnych latach. Sprzedaż tych produktów ma stanowić trzon działalności handlowej firmy, jako że możliwość dystrybucji na różnych rynkach i do różnych odbiorców minimalizuje znaczną część mogących wystąpić ryzyk handlowych – wyjaśnia Wiceprezes Artur Krzyk.

Z początkiem stycznia 2017 roku paliwo B100 zniknęło z cenników hurtowych krajowych producentów PKN Orlen i Grupy Lotos, ze względu na niskie zainteresowanie krajowych odbiorców. Nie oznacza to jednak, że B100 znika z polskiego rynku, a tym bardziej z rynku europejskiego. Natomiast krajowi producenci zamiast w transakcjach jednorazowych (tzw. spotowych) realizują sprzedaż B100 głównie w transakcjach terminowych. Grupa Onico swoje przychody osiąga głównie poza Polską, m.in. w takich krajach jak Bułgaria, Niemcy, Austria czy Węgry.

Paliwo B100 to biopaliwo, będące alternatywą dla ropopochodnego oleju napędowego, stanowiące czyste estry metylowe kwasów tłuszczowych, tzw. FAME, produkowane najczęściej z oleju rzepakowego i będące samoistnym paliwem do silników wysokoprężnych. Czyste estry rzepakowe najczęściej stosuje się do napędu silników pracujących na zbiornikach wodnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu, gdyż łatwo ulega biodegradacji i nie stanowi zagrożenia dla czystości wód. Może być również stosowany do napędu autobusów miejskich lub sprzętu rolniczego.

Biopaliwo  chroni również środowisko naturalne. Powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych, zarówno podczas procesu jego produkcji, jak i użytkowania. Jest bezpieczne dla zdrowia człowieka i dodatkowo biodegradowalne

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone