PRACA W ONICO

Filarem firmy ONICO S.A. są ludzie. Naszą misją jest pozyskanie i rozwój najlepszych specjalistów w branży, którzy mają pomysły i odwagę biznesową. Dzięki ich zaangażowaniu, determinacji i inicjatywie osiągamy z roku na rok coraz lepsze wyniki. Jesteśmy organizacją wspierającą równowagę między zawodową, a rodzinną sferą życia.

Dlaczego my?

  • Stwarzamy przyjazne miejsca pracy;
  • Wspieramy i finansujemy inicjatywy szkoleniowo-rozwojowe;
  • Jesteśmy blisko biznesu – zatrudniamy talenty i dbamy o ich ciągły rozwój;
  • Słuchamy opinii naszych pracowników.

Dlaczego warto u nas pracować?

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone