Aktualności

Kluczowa rola Terminala Morskiego LPG ONICO w Gdyni

Raport Grupy ONICO S.A. dotyczący pierwszego półrocza 2017 roku nie przeszedł bez echa w mediach. Interesujący artykuł pojawił się między innymi na branżowym serwisie informacyjnym: portalmorski.pl.

Portal podkreśla rolę należącego do grupy ONICO S.A. terminala LPG w porcie morskim w Gdyni.

>>Zapraszamy do lektury artykułu<<<

 

Fot.: Piotr B. Stareńczak

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone