Aktualności

ONICO S.A.集团在2016年获得了有史以来最好的销售业绩。

ONICO S.A.集团在2016年获得了有史以来最好的销售业绩。公司实现了3500万波兰兹罗提的利润,因此在ONICO S.A.集团历史上创造了最好的销售业绩。

ONICO管理董事会计划继续执行其销售策略并利用所有的销售机会。我们企业所有领域都正在活跃的增长,这意味着我们的产品争取到了新客户,同时相比2015年新的国际市场扩展有所增长 – ONICO S.A.副总裁Artur Krzyk说。

去年一年ONICO S.A.集团巩固了其在波兰石油产品领域独立、非国有的销售领导者的地位。公司的动态发展反映在公司收入增长相比上一年有了超过   261%   的增长。

6年来,ONICO S.A.已被列在被称为NewConnect的替代性市场上的华沙证券交易所。公司业务涉及燃油领域的贸易,尤其是波兰、国际公司和个体客户的LPG、柴油和生物燃料。同样还专门从事嘉实多品牌的石油沥青和工业产品。公司还通过公路、铁路和海上运输供应跨境液体燃料。

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone