Press room

Dział Press Room stworzyliśmy na potrzeby mediów oraz wszystkich zainteresowanych informacjami dotyczącymi naszej Grupy Kapitałowej.

Mogą tu Państwo znaleźć zarówno bieżące jak i archiwalne informacje dotyczące Grupy Kapitałowej.

Materiały dla prasy i mediów

Zmiana nazwy klubu na ONICO Warszawa
Zmiany we władzach ONICO
ONICO S.A. na 116. miejscu Listy 500 „Rzeczpospolitej”
FB ONICO S.A.
ONICO OIL S.A.
LOGO ONICO

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone