Press room

Dział Press Room stworzyliśmy na potrzeby mediów oraz wszystkich zainteresowanych informacjami dotyczącymi naszej Grupy Kapitałowej.

Mogą tu Państwo znaleźć zarówno bieżące jak i archiwalne informacje dotyczące Grupy Kapitałowej.

Materiały dla prasy i mediów

Komunikat ONICO Warszawa o zmianach w Zarządzie
ZWZ ONICO S.A. zatwierdziło wypłatę dywidendy
Prezentacja firmy ONICO S.A.
ONICO Gas z dwiema koncesjami
Zarząd ONICO rekomenduje wypłatę dywidendy
Certyfikat ISO 9001:2015
ONICO S.A. na 48. miejscu w rankingu największych polskich firm wg tygodnika WPROST
ONICO S.A. na XXIV Międzynarodowych Targach Paliwowych 2017
Zmiana nazwy klubu na ONICO Warszawa
Zmiany we władzach ONICO
ONICO S.A. na 116. miejscu Listy 500 „Rzeczpospolitej”
FB ONICO S.A.
ONICO OIL S.A.
LOGO ONICO

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone