Press room

Dział Press Room stworzyliśmy na potrzeby mediów oraz wszystkich zainteresowanych informacjami dotyczącymi naszej Grupy Kapitałowej.

Mogą tu Państwo znaleźć zarówno bieżące jak i archiwalne informacje dotyczące Grupy Kapitałowej.

Materiały dla prasy i mediów

FB ONICO S.A.
ONICO OIL S.A.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone