Dostawca i dystrybutor biopaliw

W ramach realizacji polityki zrównoważonego rozwoju opartego na kompleksowej obsłudze Klienta i realizacji jego oczekiwań, wprowadziliśmy do swojej oferty Biodiesel.

Biodiesel to biopaliwo (przetworzony chemicznie olej roślinny, np. rzepakowy) do silników wysokoprężnych, czyli Diesla.

Biodieslem nazywa się zarówno czyste estry metylowe kwasów tłuszczowych, jak i mieszanki paliwowe z olejem napędowym w celu otrzymania paliwa zapewniającego lepsze warunki pracy silnika.

Jak wskazuje nazwa, biodiesel jest produktem proekologicznym – jest biodegradowalny i nietoksyczny. Podczas jego produkcji powietrze nie jest zanieczyszczane związkami siarki i dzięki temu wprowadza się mniejsze ilości dodatkowego CO2 do atmosfery, co w efekcie jest bardzo korzystne dla ochrony środowiska.

Ponadto produkcja biodiesla z oleju rzepakowego pozwala na aktywizację terenów wiejskich i zagospodarowanie nieużytków rolnych.

Biodiesel nadaje się do wykorzystania niemalże wszędzie, gdzie dziś stosuje się olej napędowy.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone