Dostawca i dystrybutor gazu płynnego LPG

ONICO Gas to część naszej Grupy Kapitałowej ONICO S.A. Jesteśmy grupą kapitałową, której głównym celem działalności jest dostarczenie gazu zarówno do największych koncernów jak i odbiorców indywidualnych. Ponadto jako ONICO Gas pośredniczymy w przeładunku gazu i produktów ropopochodnych.

LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) to mieszanina propanu i butanu (potocznie mówi się na niego propan-butan). LPG jest używany jako gaz, ale przechowuje się go w specjalnych pojemnikach, które są pod ciśnieniem. LPG jest jednym z najbardziej popularnym i powszechnym źródłem energii. Wykorzystuje się go np. do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych, zasilania kuchenek gazowych, grilli, jako paliwo silnikowe czy też jako paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych (fabryki ceramiki, obróbki i cięcia metali). LPG tak samo jak gaz ziemny jest niewidoczne i bezwonne, dlatego dodaje się do niego specyficzny zapach, aby był łatwiej wykrywalny w powietrzu.

LPG to czysta ekologia – Ci, którzy chcą zadbać o ekologię powinni zaopatrzyć się w zbiornik LPG. Ten jest niezwykle lekki, a proces spalania propanu-butanu jest zdrowszy dla środowiska naturalnego, ponieważ wydziela mniej toksycznych związków.

Dowiedz się więcej na:

www.onico-gas.pl

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone