Dostawca i dystrybutor gazu ziemnego

Jako ONICO Energia specjalizujemy się w hurtowym obrocie i dostawach gazu ziemnego na rynku europejskim. Oferujemy pełen zakres produktów dostępnych na rynku, które dostosowujemy pod indywidualne zapotrzebowanie Klienta.

Działamy w oparciu o sprawdzony model biznesowy oraz wieloletnie doświadczenie w handlu gazem i produktami ropopochodnymi na rynku krajowym i międzynarodowym. W naszej ofercie znajdują się wyselekcjonowane produkty o wysokiej jakości dostarczane przez sprawdzonych dostawców z całego świata. Jednym z nich jest gaz ziemny.

Gaz ziemny (inaczej błękitne paliwo) to naturalne paliwo, które jest wydobywane ze złóż skorupy ziemskiej. Zawartość jego składników może różnić się od miejsca jego wydobywania, natomiast 90% gazu ziemnego stanowi metan. Poza metanem w gazie znajdują m.in. propan, butan, etan i inne związki organiczne i mineralne. Złoża gazu ziemnego najczęściej są usytuowane razem ze złożami ropy naftowej. Transport gazu ziemnego odbywa się za pomocą gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Warto zaznaczyć, że gaz ziemny jest bezwonny, dlatego w procesie produkcji jest specjalnie nawadniany w celu łatwiejszego wykrycia go w powietrzu.

Dowiedz się więcej na:

www.onico-energia.pl

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone