Inne produkty

W naszej ofercie poza naszymi głównymi produktami do których należą: LPG, olej opałowy, biodiesel, ropa naftowa, asfalt drogowy, rudy metali, olej przemysłowy i gaz ziemny sprzedajemy inne, mniej popularne produkty paliwowe. Oczywiście każdy z nich podlega ścisłej selekcji, aby nasi Klienci otrzymali towar najwyższej jakości.

Inne produkty ONICO S.A.:

paliwa alkilowane

– półprodukty rafineryjne

– benzyny pirolityczne

– benzyny lotnicze

– oleje napędowe

– paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

– paliwa typu nafty do silników odrzutowych

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone