Metale i rudy metali

Rozwój ONICO S.A. połączony rozwojem przemysłu to jeden z naszych czołowych celów.

Tym samym prężnie rozwijamy się w strefie dystrybucji rudami metali. Wiemy, że jest to trudny sektor, ponieważ musi on odpowiadać na potrzeby rynku zgodnie z jego trendami. Jako ONICO S.A. stawiamy na rosnące znaczenie metali przemysłowych, jakościowych i konstrukcyjnych w rozwoju wielu gałęzi przemysłu.

Firmą (wchodzącą w skład) Grupy ONICO S.A. wyłącznie zajmującą się rudami metali, metalami oraz transakcjami pochodnymi na towarach jest ONICO LTD z siedzibą w Londynie.

Ruda to kopalina (skała lub materiał), z której uzyskuje się metale, a w sensie przemysłowym ruda to minerał zawierający związki metali.

Ze względu na użyteczność i zastosowanie przemysłowe rudy metali są podzielone na:  żelazne, staliwne (czyli uszlachetniające stal), nieżelazne, lekkie, specjalne i rzadkie, promieniotwórcze i szlachetne).

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone