Dostawca i dystrybutor oleju opałowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez naszych klientów spółka ONICO S.A. posiada w swojej ofercie oleje opałowe najwyższej jakości. Powoduje to jednocześnie, że asortyment firmy umiejscawia nas na pierwszym miejscu w Polsce pod względem dostępności produktów i jakości świadczonych usług.

Nasz olej opałowy to połączenie potwierdzonej jakości oraz konkurencyjnej ceny.

Olej opałowy to paliwo będące produktem destylacji ropy naftowej. Jest stosowany jako paliwo w instalacjach grzewczych oraz do pieców przemysłowych w celach produkcyjnych i technologicznych.

Olej opałowy dzieli się na lekki, średni i ciężki. Podział jest ustalony ze względu na skład i gęstość, a także właściwości poszczególnych produktów. Głównymi zaletami oleju opałowego jest łatwa eksploatacja, dostępność, bezpieczeństwo i ekologia.

Olej opałowy podobnie jak inne produkty ropopochodne wraz ze wzrostem temperatury zwiększa swoją objętość. W takich przypadkach obniża się ciężar właściwy oleju.

Co ciekawe, olej opałowy ma czerwoną barwę. Jest to decyzja ustawodawcy, aby łatwiej było odróżnić olej opałowy od napędowego.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone