Oleje przemysłowe

ONICO OIL S.A. to oficjalny dystrybutor olejów przemysłowych Castrol.

Jako ONICO OIL S.A. oferujemy szeroką gamę wysokowydajnych środków smarowych Castrol o właściwościach, które są potrzebne w różnych obszarach zastosowań, włączając w to bardzo wymagające i kapitałochłonne urządzenia, gdzie wymagana jest najnowsza technologia smarowania.

Olej przemysłowy chroni urządzenia przed tarciem, odprowadza ciepło czy też zabezpiecza przez zanieczyszczeniami, wodą i korozją.

Ponadto olej przemysłowy jest niezwykle ważnym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na prawidłowe działanie i zwiększa żywotność maszyn i urządzeń.

Logo_castrol_Industrial

Dowiedz się więcej na:

www.onico-oil.pl

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone