Dostawca i dystrybutor paliw

Głównym celem działalności Grupy ONICO S.A. jest dostarczenie produktów energetycznych. Obszar dystrybucji asortymentem obejmuje całą Polskę i kraje europejskie. Kluczową rolę odgrywa tutaj wykwalifikowana kadra pracownicza i profesjonalni kontrahenci.

Jednym z głównych sektorów działalności spółki są paliwa płynne. W skład ich wchodzą: ropa naftowa, biopaliwa i LPG. Są to produkty, na których w dużej mierze opiera się Grupa ONICO S.A.

Oferowane przez spółkę paliwa spełniają rygorystyczne normy jakości i doskonale spełniają się we wszystkich sektorach związanych z ich eksploatacją. Paliwa od ONICO S.A. to doskonała cena produktu i sprawdzeni dostawcy.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone