Aktualności

Rok 2016 przyniósł Grupie ONICO S.A. najlepszy wynik sprzedażowy w historii.

Rok 2016  przyniósł Grupie ONICO S.A. najlepszy wynik sprzedażowy w historii. Firma odnotowała zysk na poziomie 35 milionów złotych. Tym samym został ustanowiony rekordowy wynik w dotychczasowej historii Grupy ONICO S.A.

Zarząd ONICO zamierza kontynuować przyjętą strategię sprzedażową oraz wykorzystywać wszelkie szanse rynkowe. Dynamiczny rozwój we wszystkich segmentach naszej działalności sprawił, że nasze produkty dotarły do nowych Klientów, a także zwiększyła się ekspansja na nowe rynki międzynarodowe w porównaniu do 2015 roku – podkreślił Artur Krzyk V-ce Prezes ONICO S.A.

Miniony rok ugruntował pozycję Grupy ONICO S.A.  jako niezależnego, prywatnego lidera sprzedaży produktów ropopochodnych w Polsce. Dynamiczny rozwój firmy przełożył się na wzrost przychodów spółki o ponad 261% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Grupa ONICO S.A. jest notowana od sześciu lat na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. Spółka zajmuje się obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem LPG, diesla i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów i do odbiorców indywidualnych. Specjalizuje się także w sprzedaży asfaltów oraz produktów przemysłowych marki Castrol. Firma realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

 

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone