Relacje inwestorskie

Dział Relacje Inwestorskie stworzyliśmy z myślą o akcjonariuszach, inwestorach i analitykach giełdowych oraz wszystkich zainteresowanych obecnością ONICO S.A. na GPW w Warszawie na alternatywnym rynku NewConnect i całym rynku kapitałowym.

Podstawą naszej działalności w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości ONICO S.A. poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.

Transparentne podejście do polityki komunikacji z akcjonariuszami znajduje odzwierciedlenie w naszych raportach bieżących i okresowych. Znajdą tutaj Państwo wszystkie niezbędne informacje, które pomogą się zapoznać ze stanem naszej Spółki.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone