Aktualności

Siatkarze ONICO Warszawa dołaczyli do #BeataTeam

Nasi siatkarze włączyli się w akcję dzielnej Michalinki, o której pisaliśmy tutaj.
Teraz czas na Was! #BeataTeam

Link do aukcji: ➡➡ http://bit.ly/2vHp8E1 ⬅⬅

 

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone