Aktualności

SłONICOwe kąciki w Instytucie Matki i Dziecka

Fundacja ONICO w ramach swojej działalności charytatywnej realizuje wiele różnorodnych projektów. Jednym z nich są słONICOwe kąciki – projekt dedykowany dzieciom przebywającym w szpitalach, dzięki któremu szare i smutne korytarze szpitalne zmieniają się w kolorowe, bajkowe i radosne przestrzenie pozwalające choć na chwilę zapomnieć o chorobie. Tym razem Fundacja ONICO ufundowała budowę takiej przestrzeni w Instytucie Matki i Dziecka przy ulicy Kasprzaka w Warszawie. Wspólnymi siłami udało się zbudować kąciki na dwóch piętrach oraz wyremontować pokój dla matki i dziecka, gdzie w komfortowych warunkach można zadbać o potrzeby swoich pociech. Uroczyste otwarcie uświetniła obecność zarządu Fundacji oraz przedstawicieli klubu siatkarskiego ONICO Warszawa: dyrektora sportowego Pawła Zagumnego, Jana Firleja, Pawła Mikołajczaka oraz statystyka Bartka Kaczmarka, którzy rozdawali dzieciom balony i długo pozowali do wspólnych zdjęć. Największą popularnością wśród najmłodszych cieszył się nasz rozgrywający Janek Firlej. Siatkarze nie poprzestali na odwiedzinach w przychodni, ale odwiedzili także oddziały onkologii i neurologii. Serdecznie dziękujemy za możliwość realizacji tego przedsięwzięcia właśnie w Instytucie Matki i Dziecka i mamy nadzieję, że słONICOwe kąciki umilą dzieciom chwile spędzone w szpitalu.

Znasz miejsce, w którym mógłby powstać słONICOwy kącik?  Widzisz siebie w roli wolontariusza? A może po prostu chcesz nieść dobro poprzez darowiznę na rzecz Fundacji?
Skontaktuj się z Fundacją ONICO:

fundacja@onico.pl

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone