Aktualności

Stéphane Antiga is the new coach of ONICO AZS Politechnika Warszawska!

Former coach of Poland’s World Champion volleyball team of 2014 Stéphane Antiga will lead ONICO AZS Politechnika Warszawska starting from the new 2017/2018 season.

On Wednesday, 5 April, the French coach signed a two-year contract with the Warsaw-based club. He will replace Jakub Bednaruk, who is stepping down after seven years on Warszawska’s bench.

Stéphane Antiga has won numerous World Championship, European Championship and World League medals. He is a gold medallist of the Champions League, multiple silver medallist of Club World Championships and holder of three Polish Championship titles.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone