Aktualności

TGE zdominowała handel gazem

Mimo, że od ubiegłego roku handel gazem możliwy jest nie tylko na giełdzie, ale również na zorganizowanych platformach na rynku pozagiełdowym, to obrót gazem odbywa się niemal wyłącznie na TGE.

Źródło: http://cire.pl/item,144361,1,0,0,0,0,0,tge-zdominowal-handel-gazem.html

Więcej informacji o gazie ziemnym znajdziesz tutaj >>>

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone