Aktualności

Zmiany w zarządzie ONICO Warszawa

ONICO S.A. jako sponsor tytularny drużyny siatkarskiej ONICO Warszawa informuje
o zmianach w zarządzie klubu.

                                                                                                                                                                                                                                    Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017r.

Komunikat ONICO Warszawa       

Niniejszym informujemy, iż w dniu 22 sierpnia 2017r. decyzją Rady Nadzorczej został zmieniony skład Zarządu Spółki.

Prezesem Zarządu pozostaje Jolanta Dolecka. Do grona Członków Zarządu dołączył Paweł Zagumny, Dyrektor Sportowy Klubu oraz Mariusz Wilkołaski, Dyrektor Finansowy.

„To ważny krok w rozwoju Klubu. Zmiany są odzwierciedleniem naszej wizji budowania silnej warszawskiej siatkówki na najwyższym poziomie. Jestem przekonana, że będziemy w stanie osiągnąć zamierzone cele już w najbliższym sezonie. Pragnę także podziękować Marcinowi Bańcerowskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Klubu, za wieloletnią pracę i zaangażowanie.” – powiedziała Jolanta Dolecka, Prezes Zarządu ONICO Warszawa.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2017 roku.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.
Wszelkie prawa zastrzeżone