Jesteśmy polską spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. Zajmujemy się obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem LPG, diesla i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów i do odbiorców indywidualnych. Realizujemy transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

W 2008 roku założyliśmy spółkę ONICO Trade. Rok później uzyskaliśmy koncesję na obrót paliwami URE, dokonaliśmy pierwszej transakcji na rynku LPG. W 2010 roku ONICO Trade Sp. z o.o. przekształciliśmy w spółkę akcyjną. W 2011 roku zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na alternatywnym rynku NewConnect.

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi, znajomości rynku oraz ugruntowanej pozycji dostarczamy produkty do wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Europie, pośrednicząc w dostawach pomiędzy producentem a odbiorcą, zapewniając profesjonalną obsługę magazynową, logistyczną oraz transportową.

Dzięki zaangażowaniu zespołu, braku działań spekulacyjnych oraz przyjętemu systemowi zarządzania ryzykiem gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw produktów nawet najbardziej wymagającym Partnerom biznesowym.

KALENDARIUM ONICO S.A.

2018

Zakup terminala LPG w miejscowości Narewka

2016

Rozpoczęcie sprzedaży produktów marki Castrol

2015

Zakup terminala morskiego w Gdyni

2015

Pierwszy import asfaltu z rafinerii PCK Schwedt

2012

Pierwszy import ON

(kontrakt terminowy z Total Germany)

2011

Debiut na NewConnect

2010

Rozpoczęcie sprzedaży biopaliw

2009

Rozpoczęcie sprzedaż LPG w Polsce i Europie

2009

Uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z URE

2008

Założenie spółki