Grupa ONICO z główną siedzibą w Warszawie jest dostawcą m.in. LPG, diesla oraz biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz odbiorców indywidualnych, przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Specjalizujemy się także w sprzedaży asfaltów oraz produktów przemysłowych marki Castrol.

Nasze akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na alternatywnym rynku NewConnect.

Wraz ze spółkami zależnymi tworzymy Grupę Kapitałową posiadającą swoje siedziby w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

Ideą Grupy Kapitałowej jest przeniesienie doświadczenia uzyskanego na rynku paliw płynnych na inne grupy produktowe oraz obszary geograficzne.

Grupa Kapitałowa ONICO

Coraxa SA

- z siedzibą w Genewie

Produkty ropopochodne - Europa Zachodnia i Środkowa

Cornelia Chemicals

- z siedzibą w Warszawie

Obrót biopaliwami

ONICO Gas

- z siedzibą w Warszawie

Przeładunek gazu płynnego LPGONICO Energia

- z siedzibą w Warszawie

Obrót gazem ziemnym

ONICO Global

- z siedzibą w San Diego

System stworzony z IBM do badania jakości przechowywanego paliwa

Grupa MOST WANTED! Sp. z o.o

- z siedzibą w Warszawie

Kompleksowe doradztwo personalne, kampanie rekrutacyjne oraz szkolenia