Şirketimiz, Varşova Menkul Kıymetler Borsası NewConnect alternatif piyasasında kote edilmiş bir Polonya şirketidir. Etkinlik alanımız, yakıtların, özellikle LPG, dizel ve biyoyakıtların, Polonyalı ve uluslararası firmalarla, ayrıca bireysel müşterilerle ticaretidir. Sıvı yakıtların sınır dışı tedariklerini karayolu, demiryolu ve deniz nakliyatı vasıtasıyla sağlamaktayız.

2008’de ONICO Trade adlı bir şirket kurup, 1 yıl sonra URE’den (Polonya’nın enerji piyasasını düzenleyen devlet idaresi heyeti) yakıt ticareti için imtiyaz alıp, LPG piyasasında birinci işlemimizi yaptık. 2010 yılında ONICO Trade Limited Şirketimizi Anonim Şirketine dönüştürdük. 2011’de Varşova Menkul Kıymetler Borsası’ndaki NewConnect alternatif piyasasında görücüye çıktık.

Nitelikli takımımız, piyasa konusundaki bilgimiz ve güçlü piyasa konumumuz sayesinde, üretici ve tüketici arasındaki tedarik köprüsü olarak ve profesyonel depo, lojistik ve nakliyat hizmetlerini sağlayarak, Avrupa’nın öncü enerji şirketlerine ürünler sağlamaktayız.

Takımımızın kendini işine adaması, spekülatif davranışı olmayan risk yönetimi sistemimiz sayesinde, en çok talep edilen iş ortaklarına bile güvenlik ve ürünlerin tesliminin sürekliliğini garantilemekteyiz.

ONICO S.A.'nın tarihsel kilometre taşları

2018

Narewka köyünde LPG terminalin satın alması

2016

Castrol markalı ürünlerin satışının başlaması

2015

Gdynia şehrinde deniz terminalinin satın alınması

2015

PCK Schwedt rafinesinden ilk asfalt ithali

2012

ON’un ilk ithalatı (Total Germany ile vadeli sözleşme)

2011

NewConnect’te ilk belirme

2010

Biyoyakıt satışı başlangıcı

2009

Polonya’da ve Avrupa’da LPG satışının başlangıcı

2009

URE’den sıvı yakıtların ticareti için imtiyaz alınması

2008

Şirketin kuruluşu