Genel merkezi Varşova’da bulunan ONICO Grubu, LPG, dizel ve biyoyakıtların, Polonyalı ve uluslararası firmalarla, ayrıca bireysel müşterilerle ticaretidir. Sıvı yakıtların sınır dışı tedariklerini karayolu, demiryolu ve deniz nakliyatı vasıtasıyla sağlamaktayız. Asfalt ürünleri ve Castrol markalı sanayi ürünlerinin satışında da uzmanlaşmış bulunmaktayız.

Hisse senedimiz Varşova Menkul Kıymetler Borsası NewConnect alternatif piyasasında kote edilmiştir.

Şirket Grubumuz, Polonya, Birleşik Krallık, İsviçre, ABD ve Almanya’da bulunan şirket merkezleri ve yan kuruluşlarımızdan oluşmaktadır.

Şirketler Grubumuzun amacı, sıvı yakıt piyasasında kazanmış olduğumuz deneyimlerimizi diğer ürün gruplarına ve coğrafi bölgelere taşımaktır.

Şirketler Grubu

ONICO LTD

Londra merkezli

Metal madenleri, metaller ve türev ürünler

Coraxa SA

Cenevre merkezli

Petrol ürünleri – Batı ve Orta Avrupa

ONICO Energia

Varşova merkezli

Doğal gaz ticareti

ONICO Gas

Varşova merkezli

LPG sıvı gaz aktarımı

Cornelia Chemicals

Varşova merkezli

Biyoyakıt ticareti

ONICO Global

San Diego merkezli

IBM ortaklı stoklanmış yakıt kalitesi inceleme sistemi

MOST WANTED! Sp. z o.o. Grubu

-  Varşova merkezli

kapsamlı kişisel danışmanlık, istihdam kampanyaları ve eğitim