ONICO S.A. w restrukturyzacji to spółka , której głównym celem działalności jest dostarczanie gazu LPG do podmiotów na rynku krajowym.

Terminal w Narewce – transport kolejowy

Terminal w Narewce – nieruchomość należąca do ONICO S.A. – realizowane są tu dostawy kolejowe gazu płynnego. Wagony z propanem oraz propan-butanem rozładowywane są do zbiorników znajdujących się na terenie terminala.

Jesteśmy polską spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. Zajmujemy się obrotem hurtowym gazem LPG do polskich i międzynarodowych koncernów i do odbiorców indywidualnych. Realizujemy dostawy gazu LPG przy wykorzystaniu transportu drogowego i kolejowego.

Więcej

Informacja o przetargu

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie paliw.

Oświadczenie

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego w stosunku do Onico S.A. ...

Relacje inwestorskie

Podstawą naszej działalności w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości ONICO S.A.
poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.