ONICO S.A. w restrukturyzacji to spółka , której głównym celem działalności jest dostarczanie gazu LPG do podmiotów na rynku krajowym.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 roku Alpetrol Sp. z o.o., spółka zależna do Onico S.A., została objęta ochroną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 415).

Spółka Alpetrol jest operatorem morskiego terminala LPG w miejscu działalności przy ul. Węglowej 1E/1F na terenie Portu Morskiego w Gdyni.

W załączeniu do pobrania treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli wraz z załącznikiem.

>>>Treść Rozporządzenia Rady Ministrów<<<

Jesteśmy polską spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. Zajmujemy się hurtowym obrotem gazem LPG do polskich i międzynarodowych koncernów oraz do odbiorców indywidualnych. Realizujemy dostawy gazu LPG przy wykorzystaniu transportu drogowego i kolejowego.

Więcej

Relacje inwestorskie

Podstawą naszej działalności w obszarze relacji inwestorskich jest umacnianie wartości ONICO S.A. poprzez konsekwentną realizację przemyślanej strategii biznesowej.