Informacje i komunikaty

Informacja o przetargu

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie paliw.

Informacja o przetargu

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie paliw.

Informacja o przetargu

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie paliw.

Informacja o przetargu

Zarządca Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w przetargu na nabycie paliw.

Oświadczenie

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego w stosunku do Onico S.A. ...

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd Onico SA informuje, iż w dniu 1 października 2019 r. Pan Andrzej Kociubiński został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezes Zarządu Spółki Onico SA.

Grupa ONICO przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2018 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ONICO w 2018 roku wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 procent więcej niż rok wcześniej. To drugi najlepszy wynik w historii spółki, nieznacznie niższy od rekordowych przychodów na poziomie 3,15 mld zł, osiągniętych w 2016 roku. ...