Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział % w głosach WZ
Sławomir Szczotka (pośrednio przez Capitale Tre Investments SA i Nomad Management GmbH) 1 123 938 75,73 % 1 611 990 83,35 %
Pamela Sp. z o.o. 137 500 9,26 % 137 500 7,11 %
Pozostali 222 614 15,01 % 184 562 9,54 %
Razem 1 484 052 100,00 % 1 934 052 100,00 %