W dniu 3 listopada 2009 miał miejsce debiut w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych obligacji Serii A wyemitowanych przez spółkę ONICO Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegóły dotyczące warunków emisji zamieszczone są w Dokumencie Informacyjnym.