W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu rocznego za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 31 maja 2021 r. ww. raportów rocznych za 2020 r. są trwające prace nad badaniem sprawozdania finansowego Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta przez firmę audytorską. W związku z powyższym raporty roczne za 2020 r. zostaną opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu