W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie, tj. w dniu 14 maja 2021 r. raportu okresowego za I kw. 2021 r. są trwające prace nad sprawozdawczością finansową Spółki, o czym Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 10/2020, 15/2020 oraz 16/2020. Obecnie trwają pracę nad sporządzeniem raportu okresowego za IV kw. 2020 r. W związku z powyższym raport za 1 kw. 2021r. zostanie opublikowany w późniejszym terminie, o czym Zarząd poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu