Zarząd spółki ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku.

Termin publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku miał przypadać na dzień 12 lutego 2021 roku. W wyniku zmiany terminu publikacji ww. raportu, nowy termin publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku zostaje ustalony na dzień 9 czerwca 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 2/2021 pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu