Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

20210604_ONICO- Raport- 4kw2020.pdf