Zarząd spółki ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku.

Termin publikacji raportu za I kwartał 2021 roku miał przypadać na dzień 14 maja 2021 roku. W wyniku zmiany terminu publikacji ww. raportu, nowy termin publikacji raportu za I kwartał 2021 roku zostaje ustalony na dzień 18 czerwca 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 2/2021 pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.


Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu