Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej informację, że w dniu 23 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ONICO S.A. w restrukturyzacji, na którym powołano nowego członka Zarządu Spółki Pana Jana Millera.

Życiorys zawodowy nowo powołanego członka Zarządu Emitenta wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane odrębnym raportem EBI niezwłocznie po otrzymaniu przez Emitenta kompletnych danych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu