W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 14/2021 EBI opublikowanego w dniu 23 września 2021 r, Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej życiorys zawodowy Jana Millera powołanego w dniu 23 września 2021 r. na członka Zarządu Emitenta – zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Życiorys zawodowy Pana Jana Millera.pdf