Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Alpetrol sp. z o.o., będącej spółką zależną Emitenta, na którym zostały podjęte uchwały w przedmiocie powołania w skład Zarządu: Pana Piotra Kocmana oraz Pana Tomasza Dukata.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Kociubiński - Prezes Zarządu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu