Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż Pan Andrzej Kociubiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2021 r. Do dnia 30 listopada 2021 roku Pan Andrzej Kociubiński będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Andrzej Kociubiński - Prezes Zarządu, Piotr Kocman – Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu