Onico S.A. w restrukturyzacji w załączeniu publikuje życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej, delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Emitenta, wymagany zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Andrzej
Kociubiński
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zyciorys_Krzysztof_Wisniewski.pdf