Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
• Krzysztof
Wiśniewski
Członek Rady Nadzorczej Delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

SF-ONICO-Skonsolidowane-4-kw-2021.pdf