Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”, „Onico”) przekazuje do wiadomości publicznej informację, że w dniu 23 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ONICO S.A. w restrukturyzacji, na którym została podjęta uchwała o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Onico Pana Sławomira Szczotkę.

Życiorys zawodowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Emitenta wymagany zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany odrębnym raportem EBI niezwłocznie po otrzymaniu przez Emitenta kompletnych danych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller – Członek Zarządu

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".