Zarząd ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 23 marca 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta – Alpetrol sp. z o.o. (dalej: „Alpetrol), które podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 23 marca 2022 r. do Zarządu Pana Sławomira Szczotkę powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie w dniu 23 marca 2022 r. Pan Tomasz Dukat pełniący funkcję członka Zarządu spółki Alpetrol złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie. Ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Pana Tomasza Dukata był dzień 23 marca 2022 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller – Członek Zarządu

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".