Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) wskazuje, iż raport okresowy za IV kwartał 2021 roku przekazany raportem bieżącym EBI nr 4/2022 w dniu 28 lutego 2022 roku zawierał błędy prezentacyjne dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

W związku z powyższym Emitent, w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Sławomir
Szczotka
Prezes Zarządu
Piotr
Kocman
Wiceprezes Zarządu
Jan
Miller
Członek Zarządu

Załączniki

2_SF_Onico _Skonsolidowane_za_okres_od_01_01_2021_do_31_12_2021_v_9_kor.pdf