Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje treść jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w odrębnym raporcie Spółka opublikuje również skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku – w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe – w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe – niezwłocznie po otrzymaniu od firmy audytorskiej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania za rok 2021 oraz 2022, nad którym obecnie trwają prace biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

SSF_Onico_2023_Ikw_15_05_2023.pdf