Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 11/2023 z dnia 22 maja 2023 roku (dot. zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.), w załączeniu przekazuje treść raportu okresowego – skonsolidowanego rocznego – za 2021 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące Emitenta:

Sławomir Szczotka - Prezes Zarządu
Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu
Jan Miller - Członek Zarządu

Załączniki

ONICO_SA_Sprawozdanie_Zarzadu_25_05_2023_(00000003)-sig-sig-sig.pdf
ONICO_SSF_2021_espr_report_2023_04_24_wpi_dla_BR_01.xml
Raport_roczny_2021_Skonsolidowany_Grupa_Kapitalowa_OnicoNC-sig-sig-sig.pdf
SSF_ONICO_2021_v.4-25_05_2023_gielda.pdf
SzB_Onico_SSF_2021.pdf